Organic Economy

Landbruk.no is a co-operative farming organization. Podcast (Norwegian) with Anders Næss
Can we combine ecology and economy?
https://www.landbruk.no/podcast/bak-maten/kan-vi-kombinere-okologi-og-okonomi/Mikkelstjenn Eco Hamlet

Cultura Bank’s magazine Pengevirke article about Mikkelstjenn Eco Hamlet (Norwegian):
https://www.cultura.no/arkiv/pengevirke/mikkelstjenn-okogrend-i-sigdalLiving Soil /Økologisk Spesialkorn

Økologisk.no is a website for Økologisk Norge, Debio, Matmerk and Agropub. Article (Norwegian):
https://www.økologisk.no/no/tema/hva-er-oekologisk-landbruk/levende-opptatt-av-jordEvje Gård – Økologisk Spesialkorn

Local news article about grain preservation at Evje Gård (Norwegian):
https://www.bygdeposten.no/lokale-nyheter/produserer-bevaringsverdige-kornsorter/s/1-43-7484259

National farmer’s magazine article focusing on heritage grains (Norwegian):
https://www.bondebladet.no/article/satser-pa-gamle-kornsorter/

Norwegian agricultural ministry’s article on preserving heritage grains (Norwegian):
https://www.landbruksdirektoratet.no/en/11428/tar-vare-p%C3%A5-gamle-kornsorter

Nofima Institute for applied research – fisheries, aquaculture and food.
Article about rediscovering heritage grains (English):
https://nofima.no/en/forskning/naringsnytte/urkorn-blir-til-smakskorn/

Økologisk Spesialkorn awarded local development prize (Norwegian):
https://www.sigdal.kommune.no/okologisk-spesialkorn-tildelt-bygdeutviklingsprisen.5816525-347742.html

Agropub article – Organic farming, focusing on product development (Norwegian):
https://www.agropub.no/fagartikler/satser-pa-produktutvikling