Mikkelstjenn Økogrend

For informasjon vennligst klikk på ØKOGRENDA knappen over.

Levende Matjord 2010 – 2019

I samarbeid med Fylkesmannen i Buskerud har vi bidratt med utprøvinger og økologisk pionerarbeid innen jordprosesser og jordstruktur.
Prosjektet «Levende Matjord» hadde som mål å finne nye dyrkingsmetoder for å bedre den biologiske jordkvaliteten gjennom å stimulere mikrobiologien og livet i matjorda.

Som en del av «Levende Matjord» prosjektet laget vi en «hvordan lage kompost» film. Denne komposten kan også brukes til å lage kompost-te eller aerob kompostkultur.


Vår biefamilie

I 2015 begynte vi med å holde honningbier. Det har vært og er både utfordrende og givende å lære om bihold. Vi anser oss selv å være svært heldige som har kunnskapsrike lokale mentorer som generøst veileder oss. Takket være denne veiledningen har vi herlig honning i overflod som holder oss søte.


Økologisk Spesialkorn

I 2004 grunnla Anders og Ole Gulsvik fra nabogården foretaket Økologisk Spesialkorn DA, en økologisk gårdsmølle og såkornbedrift. Virksomheten ekspanderte og i 2008 stiftet de Økologisk Spesialkorn Skandinavia AS sammen med åtte andre bønder fra bygda. Dette selskapet holder til på den lokale mølla i Sigdal og selger korn og melprodukter til hele landet. De har også en nettbutikk for direkte salg til kunder.

Økologisk Spesialkorn Skandinavia AS er det første selskapet i Norge som ble godkjent av Mattilsynet som frøprodusent for bevaringsverdige kornsorter. Deres mål er å sikre at bønder og forbrukere kan glede seg over et mangfold av opprinnelige kornsorter nå og i fremtiden.

Nettbutikk: www.spesialkorn.no