Stilledager

med KARI MARGRETHE KEPPLE

Trenger du et pusterom?
Ønsker du å være mer tilstede i din hverdag og stresse mindre?
Opplever du det vanskelig å komme i gang med endringen, eller holde fast på endringer du har gjort?

… Da er dette en helg for deg!

I løpet av helgen vil du få undervisning og vi vil samtale om stress, tilstedeværelse og oppmerksomt nærvær. Gjennom enkle fysiske øvelser vil vi ta kontakt med kroppen og pusten og styrke vår tilstedeværelsen av det som er. Det er ikke nødvendig å ha forkunskaper for å delta, men hvis du har det kan dette være en mulighet til ny inspirasjon og fordypning.

Dette er en helg uten lesing, lytting til musikk og bruk av mobil. Det er uvant i starten, men er en mulighet til å være med seg selv og sine tanker, følelser og opplevelser. Øvelsene og felleskapet vil styrke hver enkelt til å være med det som er i øyeblikket. Lørdag vil vi ikke snakke sammen men være sammen i stillhet og gjøre øvelser og oppleve naturen. Vi vil bryte stillheten sammen etter frokost på søndag og dele vår «opplevelse» med hverandre.

Vi får økologiske vegetar måltider hver dag og pauser med te og frukt og det er plass til 12 deltakere.

Om Kari Margrethe Kepple

  • Klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie
  • Offentlig godkjent veileder (NSF)
  • Videreutdannelse i familieterapi
  • Master i psykisk helsearbeid
  • Praktiserer Qi Gong og oppmerksomt nærvær

Kari Margrethe arbeider som høyskolelektor ved Høyskolen i Oslo og Akershus på Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid. Hun tilbyr ut i fra egen virksomhet undervisning, veiledning og samtale og er engasjert i oppmerksomt nærvær og personlig vekst.

For videre informasjon og påmelding:

mobil: 928 927 13
epost: karimkepple@gmail.com