Gårdens historie

I lokal historiebøker kan man finne referanser til dokumentasjon og referanser til Evje Gård fra AD. 1500, men det har sannsynligvis vært dyrking her før det.  Evje har blitt skrevet på mange måter gjennom årene, for eks. Evie, Euiæ, Eiffue og Evju.  Navnet har sammenheng med at elven Simoa har formet en bakevje her.

Gården var drevet som et tradisjonelt norsk gårdsbruk med full besetning, opptil 5 hester og nærmere 20 personer i arbeid under onnene.

Hovedhuset har blitt ombygget flere ganger. Det begynte som en 1,5 etasjes tommebygg som senere fikk den kledning og ble bygget på i begge ender og i høyden til 2 fulle etasjer med loft.

Det røde huset er en laftet tømmerlåve fra tidlig på 1700 tallet og har delsvis tjent som bolighus og dels som driftsbygning, bl.a var det bakerovn og bryggerhus i en del av førsteetasjen.

I tilknytning til det røde huset står et vognskjul som foruten å tjene til oppbevaring av hestekjøretøyer også var overnattingsted for kusk og slåttehjelp.  I annen etasje var det i den ene enden snekkerverksted og i den andre rom for husholdningsarbeide.

Det finnes 3 stabbur på Evje Gård:  Et tradisjonelt kjøttstabbur fra midt på 1600-tallet, med utskjæringer i lokal tradisjonell stil, et kornstabbur som var satt opp omkring 1900 og et lite melkestabbur hvor melkeproduktene ble foredlet.

Restorasjon av Evje Gård:

I 1999 overtok Anders Næss gården og lagt om til økologisk drift, samtidig begynte han, sammen med hans far, Gunnar Næss med omfattende renovasjon av byggninger.

I 2006 mottok gården ved Anders Næss utmerkelse fra Fortidsminneforeningen og honnør for godt vern om fortids byggekunst.