Prosjekter

Vi har ganske mange prosjekter, store og små, her på Evje Gård … og på en eller annen måte det siste på prioriteringslisten er oppdatering av den nettsiden … spesielt på denne siden!
Men, hvis du bærer med oss, i vintermånedene vi skal ha noen dvale tid som er ideelt for å oppdatere informasjonen om prosjektetene  …