Hvorfor økologisk?

Vi benytter økologiske landbruksmetoder, fordi vi ønsker å lære av og samarbeide med naturen, det vil si med alle former for liv.

Sunn jord og planter, akkurat som dyr og mennesker, krever et bredt utvalg av stoffer for deres komplette ernæring og et miljø som fremmer deres velvære.

Vi kombinerer tradisjonelle og moderne økologisk dyrking praksis for å forbedre jordas fruktbarhet og dermed plantehelse.
Disse metodene har blitt valgt for 4 hovedgrunner:

  • å fremme det mikrobiologisk livet i humuslaget av jord hvor planter vokser, for å sikre at avlingene gi et optimalt utbytte
  • å ikke forurense grunnvann eller de omkringliggende bekker og elver, og dermed bevare liv i dem
  • å prioritere god helse for de som arbeider på gården, så vel som for de som spiser vår produkter
  • å opprettholde jordas fruktbarhet for de som kommer etter oss; det er vårt ønske at fremtidige generasjoner kan også ha den gaven av god helse som kommer fra næringsrik mat og rent levende vann.

For ytterligere informasjon om dette temaet gå til Prosjektsiden – Levende Matjord