Økologisk Økonomi

Økologi er studiet av Naturens ’husholdnings’ systemer, mens økonomi er studiet av menneskers ’husholdnings’ systemer, dvs. hvor & hvordan vi lever.

Om vår økonomiske modeller og praksis skal være effektivt og har en varige mening for hele menneskeheten, (med varige mener vi for fremtidige generasjoner), de trenger å være opprettet eller justert til økologien av Jorden, stedet vi bor.

Ayana in the field
På Evje Gård har vi intensjonen til å finne de måtene hvor dette kan skje.
En gård er en økosystem som består av mineraler, planter, dyr og mennesker rikdommer, pluss de metafysiske dimensjoner som forbinder og påvirker disse rikdommer.
Dette sameksistens og gjensidige avhengighet må bli tatt i betraktningen mens vi lærer hvordan å dyrke jorden, så frøene, innhøste avlingen og dekke vår behov.

Aneta making dinner

En organismes død er nødvendig for en annen organismes liv – sånn er det bare.
Om vi oppdatere vår holdning & fremgangsmåte i forhold til de syklusene av liv & død, og behandle hver livsform med sin sann verdi kan de økologiske fakter og sann økonomiske parametere bli sett sammen.
Ut fra dette perspektiv vil vi være grundig informert nok for å håndtere de mange utfordringer vi møter kollektivt på vår planet – vårt hjem.
Bærekraftighet for alle livets form vil lede oss uvegerlig mot en stabil økonomi.

Det finnes mange utdanningsinstitusjoner som tilbyr programmer i økologiske økonomi opp til en Ph.D.

Om du er interessert gå inn på: www.ecoeco.org