Fantastiske wwoofers

For noe år siden ble vi en host gård verts WWOOF (World Wide Opportunities on Organic Farms), en internasjonal organisasjon som kobler frivillige med økologiske gårder og dyrkere.

Til gjengjeld for frivillig hjelp, tilbyr vi mat, overnatting og muligheter til å lære om en økologisk livsstil.

Hvis du vil vite mer om dette gå til: www.wwoof.net

Her er noen av de fantastiske Wwoofere vi har hatt muligheten til og gleden av å bli kjent med gjennom årene!