Evje Gård har 200 dekar produktivt jordbruksareal hvor vi dyrker opprinnelige kornsorter eller urkorn, grønnsaker, poteter og urter.

Vi søker kontinuerlig å utvide kunnskapsbasen vår, slik at vi kan opprettholde eller bedre fruktbarheten i matjorda. Vi velger kulturplanter som passer for økologiske dyrkingsteknikker, fremmer biologisk mangfold, har god smak, høy næringstetthet og evner å vokse godt under våre lokale forhold.

Opprinnelige kornsorter

Vi dyrker opprinnelige kornsorter som – spelt, emmer, enkorn, samt landsorter av rug, hvete og bygg og leverer til Økologisk Spesialkorns mølle i Sigdal.
www.spesialkorn.no

Evje Gård Grønnsaker

I 2019 tok gartneren Ole Vardenær Olsen over Evje Gård Grønnsaker.
Kommende sesong vil avlingen selges i lokalmatbutikken på Sigdalsmølla og i REKO-ringer.
I vekstsesongen (mai-oktober) kan du også bestille direkte fra Ole her:
www.facebook.com/EvjeGardGronnsaker

Hvorfor økologisk jordbruk?

For oss betyr økologisk jordbruk å dyrke i tråd med den organiske karbonbaserte livssyklusen som danner grunnlaget for alt liv på jorda.

Ved å bruke solas energi klarer plantene å omdanne CO2 til sukker og stivelse (fotosyntese) som de deler med mikroorganismene i bytte mot mineraler og andre næringsstoffer. Denne prosessen er essensiell for å bygge og regenerere fruktbar jord og for å produsere sunne, næringsrike matplanter.

Vår jobb som bønder er å kultivere en fruktbar jord med høyt innhold av humus og et rikt jordliv. På denne måten kan plantene gjøre det de gjør best, å sørge for å få optimal og fullstendig næring på riktig sted til riktig tid i symbiose med mikrolivet.

www.mikroliv.no

I økologisk dyrking brukes ikke kjemisk fremstilt gjødsel eller plantevernmidler fordi de forsurer jorda og kortslutter den organiske karbonbaserte livssyklusen. Kjemisk fremstilt lettløselige gjødsel søker å forsyne plantene direkte med makroernæringsstoffer (nitrogen, fosfor, kalium) men viktigheten av jorda og jordprosessene blir tillagt liten betydning. Dette resulterer etterhvert til mangel på mikronæringsstoffer og sporstoffer for plantene, og reduksjon av humusinnholdet i matjorda. Plantevernmidlene tar livet av uønskede skadedyr, men de tar også livet av de mest nødvendige og produktive arbeiderne i landbruket; mikrobene og insekter som hjelper til med pollinering og andre gunstige organismer som er essensielle for sunn plantevekst og fruktbar jord.