Slide 1

Evje Gård ligger i Sigdal kommune
mellom Norefjell og Trillemarka naturreservat
omgitt av 3500 dekar skog

Slide 2

I løpet av de siste 20 årene har Evje Gård utviklet seg til et senter
for utprøving og praktisering av helhetlig livsstil og økologisk bærekraft

På senteret holder vi workshops, seminarer, kurs og retreats
basert på disse prinsippene

Slide 3

Gården har 200 dekar økologisk dyrket jord
som produserer opprinnelige kornsorter, poteter og grønnsaker

Slide 4


Mikkelstjenn Økogrend er vårt nyeste prosjekt
som legger til rette for miljøvennlige bærekraftige boliger
og fremmer en høy grad av selvforsyning